Migren Tedavisinde BOTulinum TOXin

Nedeni bilinmeyen baş ağrıları içinde en yaygın olanı ise migrendir.  Toplumun %1-2 sini etkiler. Yıllık migren atak oranı erkeklerde %6-8, kadınlarda ise %15-18 arasındadır. Yani kısaca, ülkemizde her 6-7 kişiden biri migren hastasıdır. Migren sıklığı yaşlı popülasyonda azalmakta olup en sık görüldüğü yaşlar ise 35-45 arasıdır.

Estetik amaçlarla yaygın olarak kullanılan BOTulinum TOXin enjeksiyon yönteminin, kronik migrende ağrının sıklığını ve şiddetini azaltmada etkin bir çözüm olduğunu ortaya koydu. BOTulinum TOXin enjeksiyonlarının kronik migren hastalarında tedavi amacıyla kullanımı Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de 2010 yılında, Türkiye’de de 2011 yılında da onaylandı. Bilimsel çalışmalar bu uygulamanın kronik migrenli hastaların dörtte üçünde etkili olduğunu gösterdi.

 Günümüzde uygulanan tedaviler ve yaşam alışkanlıklarında alınan önlemler migren ataklarını önlemede ve baş ağrısı ataklarını azaltmada yardımcı oluyor. Ancak tedavi sayesinde migren atakları kontrol altına alınabilse de, bazı hastalarda sonuç alınamıyor.

Nöroloji uzmanları tarafından baş ağrısının tipinin belirlenmesi bu tedaviden faydalanmak isteyenler için önemli bir bilgidir. Gerilime bağlı baş ağrısı grubuna giren migren hastalığında; BOTulinum TOXin ile hastaların rahatlaması mümkündür.

Leave a Comment

(0 Yorum)

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir