Genital Siğiller

Ülkemizde ve elbette batı dünyasında cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların sayısı giderek
artmaktadır. Dünyada her yıl 20 milyon insan bu enfeksiyonlara maruz kalarak hem tedavi ve
komplikasyonlarıyla mücadele etmek hem de bu süre zarfında yeni bulaş kaynağı olmaktadırlar. Bu
hastalıklar arasında insan papilloma virüsünün neden olduğu genital siğiller 18-28 yaşlarındaki genç
kişilerde en sık görünenidir. Cinsel aktivitenin ilk 10 yılında %25 inde görülürken yaşam boyu bu risk
%80lere ulaşabilir. Kondilom olarak ta bilinen bu enfeksiyonun etkeni olan virüs tiplerinin sayısı
150 yi aşkın olmasına rağmen genital siğiller gibi iyi huylu oluşumların %90ını tip 6 ve 11 neden olur.
Kansere neden olan tipler çok nadirdir.

Bu virüsler çok kolay ve hızlı bulaşmalarının yanı sıra tedavileri zaman alıcı ve zahmetlidir.
Tedavi edilmediklerinde bir kısmı geriler, bir kısmı öylece kalır, bir kısmı ise büyümeye ve yayılmaya
devam eder. Ancak unutulmamalıdır ki her zaman bulaşıcılığı devam edebilir. Bulaşma için risk
faktörleri çoklu partner, sigara kullanımı, korunmasız cinsel yaşam, ve daha önce cinsel yolla bulaşan
hastalık varlığıdır. Genital siğil varlığı, kişide damgalanma ve utanç, kirlilik ve tiksinti hissi oluşturması
nedeniyle psikolojik etkileri, medikal etkilerden çok daha önemlidir. Özellikle ülkemizde sosyal ve
kültürel yaşam tarzımız bu hastalığı var olan bireylerin tedaviye yönelimini güçleştirmektedir. Bu hem
tedaviyle iyileşecek enfeksiyonun yaygınlaşmasına neden olmakta hem de tedaviyi güçleştirmektedir.

Bu hastalıkta tedavi yaklaşımları farklılık gösterir. Bir kısım tedaviler, siğillerin cerrahi,
dondurarak, yakarak veya kimyasallarla temizlenmesini sağlar iken bir kısım tedaviler de vücudun
bağışıklık sisteminin desteklenmesi yoluyla yapılan tedavilerdir. Hangi tedavi tercih edilirse edilsin,
önemli olan hızlıca tedavi yoluna gidilmesi böylece hem kişinin kendisini, hem de partnerini koruma
altına alması en önemli noktadır. Bu virüslere karşı hem rahim ağzı kanserini hem de genital siğilleri
önleyen iki türlü aşı piyasada kullanımdadır. Bu virüsle ilgili en önemli konu da, erkeklerde ağız,
yutak ve penil kanserlere, kadınlarda görülen en sık 2. kanser olan serviks (rahim ağzı) kanserine de
neden olmasıdır. Bu nedenle risk altında olan 30 yaşını aşkın kadınların mutlaka belli aralıklarla
jinekolojik muayene yaptırmalı önerilir.

Özetle; genital siğiller cinsel temasla en kolay bulaşan, nadirde olsa erkek ve kadında kansere neden
olabilen, tedavisi ve aşısı var olan önlenebilen viral bir hastalıktır. Şüpheli temas veya lezyon
varlığında gecikmeden ilgili hekime başvurulması istenmeyen sonuçların gelişimini önlemek açısından tavsiye edilir. 

Prof. Dr. Şemsettin Karaca

 

Leave a Comment

(0 Yorum)

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir