Dermatoloji Uygulamaları Nelerdir?

Dermatoloji Yaklaşımları

Dermatoskopik Muayene

Deri yüzeyinin dermatoskop ile şüpheli lezyonların incelenmesidir. Benlerin dışında, derideki diğer pigmente (renkli) lezyonların ayırıcı tanılarının yapılmasında ve iyi huylu benlerin takibinde de kullanılır. 

Kriyoterapi

Uygun ekipmanla çeşitli kriyojenler kullanılarak, dokuda soğuk hasarı oluşturma yoluyla etkili olan bir tedavi yöntemidir. Halk arasında bilinen adı dondurma tedavisidir. 

Elektrokoterizasyon

Hekimin tanısını koyduğu lezyonun, kesilerek veya yakılarak uzaklaştırmak amacıyla uygulanmasıdır. Elektrik enerjisini, dokunulduğu yerde ısı enerjisine dönüştürüp, lezyonların buharlaştırılarak kaybolmasını sağlar. 

Tırnak Cerrahisi

Cerrahi işlemlerin bazıları, tanısal biyopsileri, genel tırnak çekimini ve onikogrifozis, hematom, tırnak batması, kerpeten tırnak, ungual fibrokeratoma, dijital miksoid psödokist gibi durumların tedavisini içermektedir.

Deri ve Saçlı Deri Biyopsi

Cilt hastalıklarında ve tümörlerinde kesin tanı amaçlı biyopsi yapılmaktadır. Deri biyopsisinde bir çok teknik kullanılmaktadır. Shave Biyopsi, Punch Biyopsi, Eksziyonal Biyopsi, İnsizyonal Biyopsi. 

Skar (Yara İzi) Tedavileri

Deride, yaralanma sonrasında normal yara iyileşme sürecindeki sapmaya bağlı olarak kabarma (hipertrofi) veya çökme (atrofi) gelişmesidir.  Keloid, hipertrofik skar gibi deriden kabarık olan anormal yara iyileşmesidir. Akne (sivilce) sonrası oluşan skarların gelişimi farklıdır. Sivilceler derinin alt tabakalarını (dermis) etkiler ve sivri uçlu ise “ice pick” skar , geniş ise “Rolling” veya “boxcar” skar meydana gelir.

Hiperhidroz (Aşırı Terleme) Tedavisi

Hiperhidroz; aşırı terleme bozukluğudur. Hiperhidroz ile ilişkili aşırı terleme, nispeten yüksek ter bezi konsantrasyonlarından dolayı eller, ayaklar, koltuk altı ve kasık bölgesinde daha sık görülür. Aşırı terlemenin komplikasyonları bulunmaktadır. Psikolojik etki, bakteriyel enfeksiyonlar, siğiller, tırnak enfeksiyonları gibi.

Daha Fazla Bilgi için
Siğil Tedavisi

HPV (Human Papilloma Virüsü) olarak adlandırılan virusun,  derinin üst tabakasını enfekte etmesiyle oluşan iyi huylu deri büyümesidir. Daha çok el ve ayaklarda görülürse de tüm vücutta ortaya çıkabilir. Siğile temas eden herkes siğil bulaşmasına karşı risk altındadır; fakat bazı kişilerde bulaşma ihtimali daha yüksektir. 

Daha fazla Bilgi için

Dermatoskopi Muayene

Dermatoskopik muayene ile benler, ben kanserleri, parazitler, yabancı cisimler, kan damarları, diğer deri kanserleri ve deriye ait lekelerin tanısı konulabilmektedir. Deri yüzeyi veya şüpheli lezyon, ışıklı bir büyütme sağlayan dermatoskop ile incelenir. Dermoskopi, deride bulunan koyu renkli lezyonların dermoskop( dermatoskop) denilen bir alet yardımıyla incelenmesidir. Başlıca kullanım amacı melanom ya da ben kanserinin erken teşhis edilmesidir. Bunun yanı sıra bazal hücreli kanser, seboreik keratoz, mavi ben veya sıradan benler gibi lezyonların incelenmesi için de kullanılır. Dermoskopi ülkemizde 30 yıldır uygulanmakta, her geçen gün kullanım daha da artan oranda yaygınlaşmaktadır. Şüpheli lezyonların durumu ve cerrahi müdehalesi hakkında fikir verir. 

Kriyoterapi

Kriyoterapi; siğil, etbeni, aktinik keratoz cilt lezyonlarının tedavisinde kullanılır. Bu amaçla, karbondioksit veya çok daha düşük derecelere kadar soğutabilen sıvı azot kullanılmaktadır. Lezyonlar dondurularak ortadan kaldırılabilir. Öncesinde bölgeyi uyuşturma gerekmemesi ve kolay uygulanması bu tedavi yönteminin avantajlarıdır. Sıvı azot hastalıklı doku üzerinde bir donma halkası oluşturana kadar hastalıklı doku üzerine püskürtülür. Tedavi için bir uygulama yeterli olmazsa, uygulama 2-4 hafta aralarla tekrarlanabilir. 

Elektro-Koter

Hekimin tanısını koyduğu lezyonu, lokal anestezik madde ile uyuşturulduktan sonra, yakma işlemi ile kesilerek veya yakılarak uzaklaştırmak amacıyla yapılır. Bu yöntem ile  elektrik enerjisini, dokunulduğu yerde ısı enerjisine dönüştürüp, lezyonların buharlaştırılarak ortadan kaldırılmasını sağlar. Elektro koter ile siğil, genital siğiller, et beni vb. lezyonlar yakılır/kesilir. Kriyoterapi yönteminin daha kolay olması nedeniyle çok tercih edilmese de elektrokoterizasyon uygulaması, bazı lezyonlar için hekim tarafından tercih edilebilir. 

Tırnak-Deri Cerrahisi

Tırnak cerrahisi, dikkatli uygulama ve ayrıntılara önem vermeyi gerektirir. Uygulama, potansiyel kontrendikasyonların belirlenmesi ve gereksiz komplikasyonların önlenmesi ile başlar.